Судебно-медицинская экспертиза: Республика Ингушетия

Минздравсоцразвития РФ

Минздрав РФ

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Ингушетия»


386100, , Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 11
Тел.: +7 (8732) 222761. Факс: +7 (8732) 222761. E-mail: ingushetia@sudmed.info.

подробнее